Världen kan indelas i de som gör saker och de som tar åt sig äran för det.

Försök ingå i den första gruppen för där är konkurrensen minst.

Eskilstuna April 2019